Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Regeringen avser att genomföra en tidsbegränsad satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på …

5905

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. KPU för årskurs 7-9 och gymnasiet Utbildningen ges på distans och du kan välja mellan halvfart och helfart.

2019-11-26 Våra utbildningar. Hitta ditt lärarprogram; Förskollärarprogrammet; Grundlärarprogrammet; Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan; Kompletterande pedagogisk utbildning; Specialpedagogiskt program; Det globala klassrummet; Lärarlyftet; Snabbspår för lärare och förskollärare; Utländska lärares vidareutbildning (ULV) Kompletterande. pedagogisk utbildning. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen kan du inrikta dina studier mot 2020-03-18 Handledarutbildning för förskollärare och lärare.

  1. Ejektionsfraktion normalt
  2. Lena brundin

Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärare (KPU) Ämnesbehörigheter vid antagning till program . Högskolan Dalarna . Prioritering av urvalet Vid urvalet till KPU ges förtur till sökande med vissa undervisningsämnen. Urvalet av sökande sker enligt följande prioritering se här : Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Denna inriktning leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 7-9, 180 hp (grundnivå).

4 § Utbildningen.

Här undervisar många av landets mest framstående lärare i musik. Du kommer att få mängder av inspiration och Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.

Om du blir antagen till utbildningen och har pedagogiska studier med dig sedan tidigare, kan du ansöka om att tillgodoräkna dig dem. Anpassade Vill du bli ämneslärare? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett eller flera ämnen på högskolenivå.

Övrigt En student som har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning kan avlägga ämneslärarexamen på grundnivå eller avancerad nivå. I förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen finns det bestämmelser om de krav som studenten ska uppfylla för en sådan examen. Kurser inom

Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen kan du inrikta dina studier mot Utbildningen. För att arbeta som förskollärare krävs det att du först går en förskollärarutbildning. Utbildningen är 3,5 år och omfattar 210 högskolepoäng. Utbildningen har både teoretiska och praktiska inslag för att du ska få så bra grund som möjligt. KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90/120 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, i studietakt, i behörighet och med vilka ämnen du kan söka.

Linnéuniversitetet: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma.
Kvinnliga entreprenörer sverige

OK Då kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen med en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). KPU erbjuds på fler än 20 olika lärosäten. Utbildningen är på 1,5 år men kan läsas på snabbfart under ett år eller på halvfart under sex terminer.

Claes Mårtensson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga i Då kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen med en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). KPU erbjuds på fler än 20 olika lärosäten.
Erasmus outgoing

japan statsskuld bnp
mathem jobb förare
nordstan parkering idag
kvaliteer kvaliteter
hur beräknas itp1
nextcell pharma ab aktie
tidig pension kalkylator

3 dagar sedan En ny förordning om utbildning till lärare och förskollärare och tydligare möjligheten att läsa kompletterande pedagogisk utbildning som leder 

Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) är en utbildning på 90 hp som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola samt vuxenutbildning. Utbildning. Förskollärarutbildningen är 210 hp, vilket innebär sju terminer på heltid. Programmet innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en förskola. Om du blir antagen till utbildningen och har pedagogiska studier med dig sedan tidigare, kan du ansöka om att tillgodoräkna dig dem. Anpassade Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU Ett utbildnings­program för dig som arbetar inom ämnesområdet musik, och vill bli musiklärare med lärarexamen.